جزوه فیزیک پزشکی جان کامرون

جزوه فیزیک پزشکی جان کامرون.برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
http://youfiles.ir/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d9%86/

کتابی جامع و جذاب که کامرون به زبانی ساده مبحث فیزیک پزشکی را به رشته تحریر درآورده است که دکتر عباس تکاور ( استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) به خوبی این اثر را به زبان فارسی ترجمه کرده است. این کتاب برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی بسیار مناسب است. برخی از مباحث موجود در این اثر عبارتند از: فیزیک استخوان بندی، گرما و سرما در پزشکی، فشار به جمجمه و چشم، فیزیک ششها و تنفس، نور در پزشکی و غیره