تولید هود و فیلتر صنعتی و کانال اسپیرال انتقال هوا کولاک فن09121865671

شرکت کولاک فن تولید کننده انواع هواکش های صنعتی؛انواع هود های صنعتی ،هواساز،ایرواشر،اکونوپک،اگزاست فن سانتریفیوژ،جت فن،پلاگ فن،لوله های کانال اسپیرال،اتصالات کانال اسپیرال با پروانه کاملا قالبی و برش خورده توسط برش لیزر فایبر بدون ۱میلی متر خطا بدون جوش ،پانچ شده ،همراه با گواهی بالانس دینامیکی و استاتیکی
سایت شرکت کولاک فن:
Www.koolakfan.com
شماره تماس :
09121865671
09124598284
09126851192
09177002700
#اکسپلوراینستاگرام #شرکتکولاکفن#اگزاستفنفستفود #تولیدفنهواکشصنعتیدرتهران #کانالاسپیرالکانالگردتهران #سانتریفیوژسالنزیبایی #فنسانتریفیوژطرحآلمان #اگزاستفن_365درجهچرخشیطرحآلمان #سانتریفیوژمکنده#سانتریفیوژ#تولیدمحتوا #سانتریفیوژدمنده#تهویهصنعتیمطبوع #سانتریفیوژدرشیراز #سانتریفیوژتهویهازمایشگاه #اگزاستفنپارکینگ