02- اصول سایه زنی تک حرف (پکیج استادی در کالیگرافی)

این آموزش یک پیش نمایش از آموزش اصلی است که توسط تیم گرافیستار بصورت رایگان منتشر شده که معرفی بر سطح کیفی و ارزیابی محصول باشد - برای تهیه نسخه کامل این مجموعه به این آدرس مراجعه کنید
https://graphi-star.com/landing/tutorial-caligraphy-in-photoshop