آموزش همکاران سیستم در آموزشگاه عصرنخبگان - محدوده اسناد حسابداری

آموزشگاه حسابداری عصرنخبگان فیلم های آموزش نرم افزارهای حسابداری را به صورت کاملا رایگان منتشر میکند. در این فیلم به آموزش آیتم محدوده اسناد در پنجره مرور حسابها در نرم افزار همکاران سیستم میپردازیم. آموزشگاه عصرنخبگان نمایندگی رسمی و درجه یک شرکت همکاران فیلم آموزش محدوده اسناد را توسط آقای اکبر مهدیزاده مدرس دوره های حسابداری بازار کار تهیه و منتشر کرده است. برای مشاهده کامل فیلم به آدرس زیر مراجعه نمایید.

"محدوده اسناد حسابداری در همکاران سیستم"