آهنگ مادرم تاج سرم امیر قزوینی

تقدیم به نگاه گرمتون "دانلود کامل آهنگ" "دانلود کامل آهنگ"
قسمتی از متن :

همدم و یار منی هردم پرستار منی ⭐
هرجا نگهدار منی تو ⭐
مادرم تاج سرم ای عشقم بال و پرم ⭐
ای که هستی یاورم تو ⭐
مادرم دنیای من عشق منی رویای من ⭐
در فکر فرداهای من تو ⭐