حسن روحانی: جنگ‌طلبان باید کنار بروند

رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیأت دولت گفت: آمریکایی‌ها باید بفهمند جنگ‌طلبی و جنگ‌طلبان به نفع آن‌ها نیستند؛ هم جنگ‌طلبان باید کنار بروند هم سیاست جنگ‌طلبی و فشار حداکثری باید کنار گذاشته شود.