حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل

عضلات هدف :
داخل ران

نام دیگر حرکت :
اسکات پا باز با کتل بل

نام انگلیسی حرکت :
sumo squat kettlebell

نحوه انجام حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل

1. پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید و پنجه ها را به بیرون بدهید، با دو دست یک کتل بل را در وسط بدن نگه دارید، سپس مثل اسکوات بشینید و بلند شوید.
2. دقت داشته باشید که هنگام نشستن سومو اسکوات، زانو و پنجه باید در یک راستا باشد.
3. در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/sumo-squat-kettlebell

تنوع غذایی بالا و مطابق با سفره‌ غذایی ایرانی هیچ محدودیتی برات ایجاد نمی‌کنه. هر روز با توجه به ذائقه و دسترسی مواد غذایی می‌تونی رژیم رو رعایت کنی و با تمرین های فیتیار به تناسب اندام دلخواه خودتون برسید.
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises