میرزا علیقلی خوئی نقاش و تصویرگر

چندی پیش نیز برای شناخت آثار وی در موزه ملک نقاشی های او دیوارها را مزین ساخته بود.
آنچه در کارهای او به چشم می خورد ایرانی بودن چهره ها در آثار وی پس از دورانی است که بیشتر مینیاتورها و نقاشی ها چهره ها تداعی گر مرمان چین و ختن و ژاپنی ها تصویرگری میشد.
آثار او را در کتابهای بی شماری می توان دید و هنگام خواندن از آن رویاپردازی کرد.میرزا علینقی خوئی از تصویرگران چاپ سنگی در دوران قاجار است.
با ما در تلگرام و اینستاگرام گروه فرهنگی گرزمان همراه باشید:
https:///instagram.com/garozman1398
https://t.me/garozman