مصاحبه با محسن کیایی/مشهور شدن من مشهور شدن همسرم است

محسن کیایی برادر مصطفی کیایی کارگردان سینما متولد سال 1360 است .

با بازی احساسی و درخشانش در سریال پر مخاطب هم گناه محبوبیتش در بین مخاطبین و طرفدارانش دو چندان شد.

او در این گفتگو از زندگی متاهلی و درک همسرش از زندگی مشترکشان گفت...