مراحل دریافت کفالت پدر

تغییرات در سال های اخیر به خصوص درباره سن کفالت پدر خیلی از مشمولان را گمراه کرده است.
پدر باید چند ساله باشد که پسر معاف شود؟
در سال های قبل حداقل سن پدر برای کفالت 60 سال به بالا بوده و شرایط معافیت کفالت پدر بالای 60 سال نیز قابل بررسی بوده است. اما در حال حاضر حداقل سن پدر برای معافیت سربازی 75 سال می باشد. مشمولانی که پدر بالای 75 سال دارند بعد از بررسی شرایط می توانند برای معافیت سربازی سن پدر اقدام کنند.
مرکز مشاوره آویژه
https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1/
با مشاوران آویژه همراه باشید
https://avije.org/
#مرکز_مشاوره_آویژه #مشاوره_سربازی #کفالت_پدر