میزان کسری خدمت متاهلین چقدر است؟

برخی از مشمولانی که ازدواج نموده و دارای فرزند هستند به دنبال راهی هستند که مدت خدمت سربازی خود را کاهش دهند.

آیا متاهل بودن کسری خدمت دارد؟ این سوالی است که افراد بسیاری به دنبال پاسخ آن می باشند، که در ادامه راجع به آن توضیحات کاملی به سربازان متاهل ارائه می دهیم.

کسری خدمت متاهلین از جمله امتیاز هایی است که سازمان نظام وظیفه برای مشمولان متاهل در نظر گرفته است.

با استفاده از قانون کسری ازدواج در سربازی مشمولان می توانند از مدت زمان سربازی خود کاسته و زودتر از زمان تعیین شده در کنار همسر و فرزندان خود حضور پیدا کنند.

 بدیهی است که انجام خدمت سربازی برای فردی که به تازگی ازدواج کرده و یا دارای فرزند می باشد، کار سختی است. چرا که مشمولان متاهل مسئولیت سرپرستی و تامین معاش دیگر اعضای خانواده را به عهده دارد.

به همین دلیل برای جلوگیری از آسیب روحی، جسمی، مالی و … قانونی با عنوان کسری خدمت ازدواج برای مشمولان متاهل اجرا شده است.

 کسری خدمت ازدواج برای سربازان متاهل به اینصورت است که مشمولانی که ازدواج نموده و دارای همسر هستند دوماه کسری خدمت به عنوان حق همسر و تاهل دریافت می کنند.

چنانچه مشملان متاهل دارای یک فرزند باشند 3 ماه فرزند دوم 4 ماه و در صورت داشتن فرزند سوم 5 ماه از خدمت آنها کسر می گردد.

به طور مثال مشمولان متاهل دارای دو فرزند می توانند از کسری خدمت 9 ماه بهره مند شوند.

مشمولان متاهل برای دریافت کسری خدمت سربازی می بایست دارای شرایط تعیین شده باشند که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم

مرکز مشاوره آویژه

https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/

با مشاوران آویژه همراه باشید

https://avije.org/