نان باگت و نان همبرگر

نان باگت یکی از پایه های اصلی ساندویچ می باشد ، که در صورت درست شدن در منزل حتما سالم تر و خوشمزه تر خواهد بود.