چرا سنگ زمرد را برای جواهرات خود انتخاب کنیم؟

سنگ زمرد یکی از خوش رنگ ترین سنگهای طبیعی در دنیا هست. هر چه رنگ سبز آن پررنگ تر و سر زنده تر باشد، ارزش ان بیشتر می شود. در خشندگی زمرد نیز که بستگی به نوع تراش ان دارد بر قیمت زمرد اثر می گذارد. این سنگ بر روی چاکرای چهارم انسان یعنی قلب اثر مثبت دارد. بنابراین این سنگ نیروی انرژی بخش و آرامش بخش دارد. سنگ عشق و خیال و شادی می باشد.
بنابراین با انتخاب جواهرات زمردی با یک تیر چندین نشان بزنید.
انگشتر دوحلقه سولیتر زمرد تیفانی ستی شیک و خاص برای مراسم نامزدی و ازدواج. سنگ زرد این انگشتر نیز موجود است.
مشاهده و خرید از سایت دکوریکور:
https://decoricor.com/product/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c-r1047/