آهنگ چی میشه رد بشی از کوچه مون احسان دریادل

آهنگ چی میشه رد بشی از کوچه مون احسان دریادل

https://bamiseda.ir/?p=18935

یه جوری میای میری انگاری که دیرته

عذاب دادن منم جزئی از تقدیرته

میون همه اخمات دلبریتم میکنی

دل و دورش میکنی گاهیم نزدیکته

شب پر ستاره ای تو کوچمون پهن باشه

از پنجره نگام کنی وقتی دلم تنگ باشه

جای بد بودن با این دل دیوونه میدونی