آهنگ شیشه ی احساسم عماد طالب زاده

آهنگ بیزارت کردم از هرچی عشقه عماد طالب زاده
https://bamiseda.ir/?p=21084
♫ ♫♫♫ ♫

شیشه ی احساسم عاشق سنگت شد

شکستی قلبشو اما دل تنگت شد هر طرف

میچرخم بعد تو بن بسته تو نمی غهمی چه

دردی داره قلبت هنوز نشکسته وایسا بگم قول