بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌ جمهور و اعضای هیئت دولت

فیلم کامل بیانات رهبرانقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت