پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در فضا‌های بسته

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در آسانسور ماسک بزنید، فاصله را رعایت کنید و صحبت نکنید و از نصف ظرفیت آسانسور استفاده کنید.