دانلود آهنگ تیمار محسن ابراهیم زاده

دانلود آهنگ تیمار محسن ابراهیم زاده
https://bamiseda.ir/?p=2447
وای که بیمار بشم تو بشی طبیبم منو تیمار کنی و بشی

حبیبم چشمات منو ویرونه و ویرونم کرد حرفات منو دیوونه

و مجنونم کرد آره این دل میترسه که از دستت بده و زار و نداره

آره این دل یه حسی شبو روز داره که ای سر مست یاره

نباشی دل آشوبه فکرت واسه دلم خوبه قلبی که تو سینه ی