ویژگی های هوشمند تلویزیون اسنوا

سنوا تلویزیون های خود را به صور ساده یا هوشمند به بازار عرضه کرده است. تلویزیون های هوشمند اسنوا دارای ارتباط بی سیم (WIFI) و مرورگر وب است که می توانید با استفاده از آن به هر برنامه ، فیلم و ... دسترسی داشته باشید.

برای اطلاع بیشتر از ویژگی های تلویزیون اسنوا می توانید به سایت انتخاب سنتر مراجعه کنید.

https://www.entekhabcenter.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7/