خدمات بالانس تجهیزات دوار پروانه صنعتی کولاک فن09121865671

#شرکتکولاکفن
باتوجه به کاربرد گسترده فن ها هواکش های صنعتی در کارخانجات و نقش مهم آن ها در فرایند تولید و اینکه در مصارف گوناگون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کاربرده می شود و عملکرد آن باید بدون هرگونه ارتعاش انجام گیرد باتوجه به عواملی فن از بالانس خارج میگردد که باعث کوتاه شدن عمر دستگاه و سروصدای زیاد می شود در صورت بروز همچین مشکلی باید اقدام به بالانس فن و پروانه دستگاه نمود
شرکت کولاک فن تولید کننده انواع هواکش های صنعتی؛انواع هود های صنعتی ،هواساز،ایرواشر،اکونوپک،اگزاست فن سانتریفیوژ،جت فن،پلاگ فن،لوله های کانال اسپیرال،اتصالات کانال اسپیرال با پروانه کاملا قالبی و برش خورده توسط برش لیزر فایبر بدون ۱میلی متر خطا بدون جوش ،پانچ شده ،همراه با گواهی بالانس دینامیکی و استاتیکی
سایت شرکت کولاک فن:
Www.koolakfan.com
شماره تماس :
09121865671
09124598284
09126851192
09177002700
#اکسپلوراینستاگرام #شرکتکولاکفن#اگزاستفنفستفود #تولیدفنهواکشصنعتیدرتهران #کانالاسپیرالکانالگردتهران #سانتریفیوژسالنزیبایی #فنسانتریفیوژطرحآلمان #اگزاستفن_365درجهچرخشیطرحآلمان #سانتریفیوژمکنده#سانتریفیوژ#تولیدمحتوا #سانتریفیوژدمنده#تهویهصنعتیمطبوع #سانتریفیوژدرشیراز #سانتریفیوژتهویهازمایشگاه #اگزاستفنپارکینگ