پادشاهی 2 - Kingdom 2019

سریال - پادشاهی ( امپراتوری ) - Kingdom 2019 - فصل اول ، ق 4 و 3 - ( بالای 15 سال ) شایعات عجیبی در مورد شاه مریض کشور در سرتاسر امپراتوری سلسله‎ چوسون پیچیده است .ولیعهد جوانی بنام جو جی هون به مأموریت دشواری فرستاده می شود تا رازهای پیرامون یک بیماری مرگبار را کشف کند؛ طاعونی که باعث می شود مردم بعد از مرگ به شکل زامبی به حیات بازگردند و به شکار انسان ها بپردازند. و او در عین حال باید با دسیسه ای که برای او چیده شده و تهمت خیانتی که به او زده شده است هم مقابله کند… -Gap.im/nama66