آموزش گلسر یلدایی شیک

وسایل مورد نیاز برای آموزش گلسر
مقوا
نمد
پارچه
کاپ مخصوص کلاه
روبان
اکسسوری ( گل آماده، مروارید، پر تزئینی و..)
چسب حرارتی
گیر سر