جلسه هشتم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار -برای اینکه بتوانید خوش خط شوید میتوانید در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) آموزش ببینید. در این دوره آموزشی خط خودکار آموزش داده شده است و این دوره مناسب مقطع ابتدایی است. فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.