کمک ودیعه مسکن برای مستاجران

گران شدن خانه‌ها در دوران شیوع ویروس‌کرونا باعث شد که مسئولان، وام ودیعه مسکن را برای اجاره نشین‌ها در نظر بگیرند، اما با وجود مشمول شدن بیش از ۳۳۷ هزار نفر، همچنان افراد زیادی برای دریافت این وام با مشکل مواجه هستند.