مسابقه سراسری چرتکه

اسمارت آکادمی ایران،با شعار «کودکان امروز،مبتکران فردا» یک آکادمی آموزشی و پرورشی است که با استفاده از ابزار محاسبه ذهنی و بر مبنای روش آموزشی سوروبان-چرتکه ژاپنی- پایه گذاری شده است. اسمارت آکادمی ایران همه ساله مسابقات سراسری چرتکه را برگزار و نفرات برتر در این حوزه را معرفی می کند.
www.smartacademy.ir