آموزش چرتکه
smartacademyiran
اسمارت آکادمی ایران با شعار کودکان امروزمبتکران فردا یک آکادمی آموزشی و پرورشی است که با استفاده از ابزار محاسبه ذهنی و بر مبنای روش آموزشی چرتکه ژاپن پایه گذاری شده است.شیوه آموزشی چرتکه سوروبان برگرفته از کشور ژاپن و ارتقا یافته توسط اسمارت آکادمی سوئد بوده و مطابق استانداردهای به روز و پیشرفته دنیا تنظیم و به دانش پذیران ارائه می شود.
ادامه...

ویدئوهای کانال