مادر بابک خرمدین: با شوهرم دو تایی تصمیم به قتل میگرفتیم

بابک خرمدین در حمام خانه شان به دست پدرش تکه تکه شد و مادرش شاهد این جنایت فجیع بود.

پرونده قتل بابک خرمدین را از سایت اقتصاد 24 پیگیری کنید.
https://eghtesaad24.ir/fa/tags/76394/1/بابک-خرمدین