برنامه ای بنویسید که ۲ آرایه n عنصری را ازکاربر دریافت نماید. سپس ۲ آرایه را در یک آرایه جدید ادغام و مرتب نماید و در خروجی نمایش دهد.| دانلود

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/K2tKw)