آنتی فریز برج خنک کننده02126145899

آنتی فریز برج خنک کنندهhttps://tst-coolingtower.ir/ قطعه‌ای برای مانع از یخ زدگی آب در مخزن برج می‌باشد.این قطع در مناطقی که برودت و سرما زیاد است به کار می رود.انتی فریزبرج خنک کننده در گروه فنی مهندسی تجهیزصنعت تتا می باشد.
شماره تماس:02126145899
https://tst-coolingtower.ir/%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%ae%d9%86%da%a9-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87/