تدریس داوطلبانه

تا به‌حال به این فکر کرده‌اید که شاید افراد بسیاری در جامعه باشند که مانند سایرین، از امکانات ساده‌ی تحصیل که حق همه‌ی انسان‌ها است، محروم می‌باشند؟
می‌دانید که بیشتر این عزیزان، بزرگترین حسرت زندگی‌شان نشستن و درس خواندن، پشت همان نیمکت هایی است که من و شما به سادگی پشت آن‌ها می‌نشستیم و درس می خواندیم؟
خیلی‌هایمان حتی از آن فراری بودیم و قدر آن را نمی‌دانستیم، درحالی که آن نیمکت‌ها برای بسیاری از محرومین کشور، آرزویی دست نیافتنی بوده و هست …

قبل از شروع، یادمان باشد که
بسیاری از ما بدون کوچکترین دغدغه و نگرانی در مدارس کشور تحصیل کرده ایم؛ حالا نوبت آن نیست که از دانش‌مان برای تدریس داوطلبانه به کودکان محروم از تحصیل استفاده کنیم؟؟
اما، شما می‌دانید که تدریس داوطلبانه برای چه کسانی لازم است؟
و آیا می دانید که برای تدریس داوطلبانه باید به کجا مراجعه کنید؟
در ادامه‌ی‌ مقاله، دررابطه با تدریس داوطلبانه و راه‌های کمک به کودکان بازمانده از تحصیل، برایتان می‌گوییم، اگر می‌خواهید در این راه قدمی برای شادی کودکان بردارید تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.


https://koodakancharity.ir/voluntary-teaching/