فرمول ابکاری فانتاکروم دستگاه مخمل پاش مخملپاش صنعتی09028681853

دستگاه آبکاري فانتاکروم سه مخزن استيل با پنومانيک وپيستوله دوجزيي مخصوص فانتاکروم
محلول آبکاري بدون زردي
فرمول آبکاري غير گلوکوزي
انواع کيلر زيرکار وروکار
دستگاه مخمل پاش صنعتي مخمل پاش
با برد کره بدون برق گرفتگي
4 کاره
اکليلپاش
چمن پاش
جير پاش
مخمل پاش
با بالاترين بردوقدرت پاشش در بازار
تامين مواد اوليع
پودر مخمل.پودر اکليل.چسب ضد اب
کارينو فلوک تک شعبه
در تهران جاده خاوران شريف آباد
#مخمل پاش-مخملپاش#آبکاري فانتاکروم#فرمول-آبکاري#تيونينگ#خودرو#دکوراسيون#چسب-مخمل#
پودر-اکليل#محلول-آبکاري#شمع#ديوار#ماشين#تتلو#استقلال#کرونا#روحاني#ريسي#استقلال#پيستوله دوجزيي#جوهر-رنگ#
#جوهر-رنگ تابا#مبل#پايه-مبل#ميز-عسلي#اسپرت-ماشين#داخلي-خودرو#
09028681853
09331347103