بیمه تکمیلی قابل انتقاله؟

سوال: آیا من میتونم بیمه تکمیل درمان خودم رو به شرکت بیمه دیگری انتقال بدم؟
جواب: این پست رو ببینید

برای دریافت رایگان جدیدترین فیلمهای آموزشی کلمه "عضویت" رو به شماره زیر واتساپ کنید.
+989205469163

امیرحسین داودی
مشاور و مدرس کسب و کار بیمه
کارت ویزیت:
https://zil.ink/ahdavoudi
کانال آموزشی:
https://t.me/ah_davoudi_channel