توضیحاتی درخصوص پیامک ‌های اشتباه قانون منع تردد

توضیحات پلیس راهور درباره پیامک‌های اشتباهی قانون منع تردد