سقف چادری پارکینگ-سایبان کششی جایگاه سوخت-فروش پارکینگ مجتمع تجاری-سایبان توقفگاه خودرو ارامستان-سایبان پارکینگ خودرو پادگان

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح زیباترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که با بهره گیری از تکنولوژی غشاءپیش تنیده ارائه دهنده زیباترین دیزاین های سایبانی مانند سقف کافه-کافه رستوران-مجتمع خدماتی-مجتمع گردشگری-مجتمع تفریحی-مجتمع تجاری-سایبان روفگاردن-استخر-پارکینگ-سکوی تماشاچیان-سکوی نمایش-سقف سالن سخنرانی-سایبان استادیوم-و... میباشد