تصادف وحشتناک به دلیل توقف نامناسب در حاشیه بزرگراه!

توقف در کنار اتوبان پر تردد بدون هیچ گونه علائم هشداردهنده ، مثلث ترافیک و همچنین سنگین بودن وسیله نقلیه و طولانی بودن توقف آن دلیل تصادف سنگین در حاشیه اتوبان بود.