ازدواج مجدد در ایران

ازدواج مجدد یکی از ویژگی های نهاد ازدواجه که موافقین و مخالفین خودش رو داره. ما در این پادکست سعی کردیم محدودیت های این ازدواج را بطور خلاصه بیان کنیم