جلوگیری از احساس ترس از دست دادن عزیزان

ترس از مرگ عزیزان

اینکه در مورد مرگ عزیزان خود احساس نگرانی و ترس داشته باشید، کاملا طبیعی است. این ترس مربوط به آن بخش از احساساتی می شود که همه افراد در مورد ناشناخته های خود دارند. مرگ هم یک موضوع ناشناخته برای تمام کسانی است که آن را تجربه نکرده اند و از این رو ممکن است، فکر کنید که موضوعی ترسناک،دردآور و تلخ و غم انگیز است.

مرکز مشاوره خانواده آویژه

https://psychology.avije.org/psychological-counseling/%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86/

با مشاوران روانشناسی آویژه همراه باشید

https://psychology.avije.org/

#مشاوره_روانشناسی_آویژه #مشاوره_فردی #مشاوره_خانواده