آمارهای رئیس‌جمهور از رعایت پروتکل‌های بهداشتی

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ممکن است یک عده پروتکل ها را رعایت نکرده باشند، اما با وجود آمارهای خوشحال ناکننده همیشه 50 درصد مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند.