قتل فجیع بابک خرمدین به دست پدر و مادرش

بابک خرمدین کارگردان سینما توسط پدر و مادرش به قتل رسید و جسد تکه تکه شده اش در سطل زباله خیابان انداخته شد.