طرز عملکرد سیکل تبرید تراکمی ( انیمیشن)

سیکل تبرید تراکمی پایه و اصول سرمایش در سیستم های نوین است. این سیکل در یخچالها، کولرهای گازی، چیلرها ، مینی چیلر ، روفتاپ پکیج ها، سیستم های VRF و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
برای مطالعه بیشتر به وبسایت شرکت هواسنج مراجعه فرمایید.
https://havasanj.ir/what-is-minichiller/