حرکت پشت بازو هالتر خم نشسته بالای سر

عضلات هدف :
پشت بازو

نام های دیگر حرکت :
پشت بازو فرانسوی با هالتر ایزی
پشت بازونشسته بالای سر با هالتر EZ
پشت بازو هالتر ایزی نشسته بالای سر

نام های انگلیسی حرکت :
french press seated ez
Seated ez bar French press

نحوه انجام حرکت پشت بازو هالتر خم نشسته بالای سر

1. روی نیمکت بشینید، کمر را به تکیه گاه بچسبونید، هالتر لاری را بالای سر خود صاف نگه دارید؛ سپس آرنج را به پشت خم کنید و هالتر را به پایین ببرید.
2. دقت کنید که در تمام طول حرکت، عضله پشت بازو کنار سر ثابت است و تنها آرنج خم شود.
3. هنگام پایین بردن هالتر نفس بگیرید و هنگام بالا آوردن هالتر نفس را خارج کنید .
https://fityar.org/Post/Exercises/french-press-seated-ez

تنظیم برنامه‌ها بصورت حضوری و غیرحضوری ; اگه حوصله ترافیک و دردسرهای مراجعه حضوری رو نداری، فقط با چند کلیک بصورت آنلاین ما کنارت هستیم.
https://fityar.org/