بخش هایی از خانه که هنگام جاروبرقی کشیدن فراموش میشه

تمیزکاری خانه یک امر ضروری در خانه داری است. بخش های از تمیزی خانه با جاروبرقی انجام می‌شود که بعضی از این بخش ها فراموش می شود و یا مصرف کنندگان نسبت به این موضوع آگاه نیستند که با جاروبرقی می شود این بخش ها تمیز شود