ایجاد پاورقی در ورد

برای اضافه کردن پاورقی پس از کلیک کردن در جلوی کلمه مورد نظر، از تب Rferences قسمت Footnotes روی گزینه Insert Footnotes کلیک میکنیم، بعد از اینکار یک ماره در انتهای متن اضافه می شود که توضیحات مورد نظر را میتوان جلوی آن اضافه کرد.
اگر پاورقی یک کلمه انگلیسی باشد اصولا باید در سمت چپ قرار گیرد، با انتخاب پاورقی و فشردن کلید های کنترل شیفت چپ این جا به جایی انجام می¬شود
https://123typetranslate.ir/
09307091188