ریمیکس آهنگ هیچ از رضا بهرام

متن آهنگ هیچ از رضا بهرام
بعد از تو هیچ میماند از قلبم برای من
بغضم حریف گریه هایم نیست خدای من این گریه ها یعنی شروع ماجرای من
چشم رقیبان خورده بر دارو ندار من دوش شما تنها دلیل انتظار من
دیوانگی دیگر نمی یاد به کار من عاشق شدم عاشق چرا از دور میبینم تو را
وای از این درد دوری ماندم در آغوش غم
در دل تو جا ماندی فقط اما هنوز غرق غروری شهزاده نامهربان قلب مرا شکستی