هزینه استخراج یک بیت کوین معادل مصرف برق سالانه 24 واحد مسکونی

هزینه استخراج یک بیت کوین در ایران معادل مصرف برق سالانه 24 واحد مسکونی است.