سورپرایز سرمربی تیم ملی در شب تولدش

کارکنان هتل المپیک به بهانه تولد دراگان اسکوچیچ او راا سورپرایز کردند.
رویداد۲۴ دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران اینگونه توسط مسئولین فدراسیون فوتبال در هتل المپیک سورپرایز شد و تولدش را جشن گرفتند.