آموزش انواع سنگ های مصنوعی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
آموزش انواع سنگ های مصنوعی: موزاییک پلیمری، انواع نما دکور داخل، سنگهای آنتیک گیوتین-قیچی-صخره، آجرنما، اکسپوز، سنگ اسلب کف و دیوار، نرده سنگی، اجسام سه بعدی، آبنما، مجسمه، جدول، کانیبو آبراه؛