نیما شعبان نژاد از حواشی محمدرضا فروتن گفت !

در پشت صحنه فیلم لب خط با گفتگو با نیما شعبان نژاد پرداختیم.او گفت مساله پیش آمده برای محمدرضا فروتن کاملا شخصی بوده و به خود وی مربوط است.