کرگیری از فونداسیون بتن مسلح

سوراخکاری فونداسیون بتن مسلح با مته ۴ اینچ جهت هدایت لوله کشی آب شهری پایین تر از عمق یخبندان منطقه
تبریز - کوی لاله
https://www.instagram.com/tabriz_core_cut/