خبر ساخت پایتخت ۷

سیروس مقدم کارگردان سریال پایتخت درباره ساخت سریال پایتخت ۷ توضیحاتی ارائه داد که در ادامه مشاهده می‌کنید.